Gia công son lì dạng lỏng ánh nhung, son lì, son nhung, son môi chất lượng, uy tín

Các màu sẵn có

Hồng tím- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng
Hồng san hô- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng
Đỏ bí ngô- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng
Đỏ ba tư- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng
Đỏ hồng- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng
Hồng ruby- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng
Hồng phấn- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng
Hồng đào- Bảng màu son của sản phẩm gia công son môi Hazel Cosmetic
Màu hồng